Skip to main content

Ondersteuning

Wanneer een school of instelling  vragen heeft over een de aanpak van een hoogbegaafde leerling  of vermoedt dat een kind hoogbegaafd is en dat wil toetsen kan de hulp van de specialist hoogbegaafdheid ingeroepen worden.  Deze zal de gestelde vraag nader verkennen en een gesprek voeren met het kind, met de ouders en de leerkracht.

Vervolgens worden  adviezen  gegeven en indien nodig begeleiding en-of scholing  aangeboden om kind, school en ouders te ondersteunen. Indien noodzakelijk kan worden geadviseerd het kind op te laten nemen in de bovenschoolse plusklas.

Contactgegevens
Regionaal aanmeldpunt
rap@brevoordt.nl
0543-512593

Ondersteuning voor scholen en instellingen

Wanneer een school of instelling  vragen heeft over een de aanpak van een hoogbegaafde leerling  of vermoedt dat een kind hoogbegaafd is en dat wil toetsen kan de hulp van de specialist hoogbegaafdheid ingeroepen worden.  Deze zal de gestelde vraag nader verkennen en een gesprek voeren met het kind, met de ouders en de leerkracht.

Vervolgens worden  adviezen  gegeven en indien nodig begeleiding en-of scholing  aangeboden om kind, school en ouders te ondersteunen. Indien noodzakelijk kan worden geadviseerd het kind op te laten nemen in de bovenschoolse plusklas.

Scholing-begeleiding-coaching-cursussen

Stichting Brevoordt heeft een breed scholingsaanbod. Van korte workshop tot complete op maat gemaakte scholingstrajecten. Dit aanbod beperkt zich niet alleen tot het primair onderwijs. Ook voor zorgaanbieders,  voorschoolse instellingen, studenten van hogescholen en docenten van VO scholen kan, in samenspraak met de opdrachtgever, een scholingsaanbod op maat gemaakt worden Voor kinderen is er het psycho-educatie  en het leren leren traject, voor ouders zijn er ouderbijeenkomsten en oudercursussen.

Documenten