Skip to main content

ERWD

Ernstige Reken- en Wiskunde problemen en dyscalculie(ERWD)

Het landelijk protocol voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (Protocol ERWD) is bedoeld voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 
Het protocol is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO).
Het doel van het vak rekenen-wiskunde in het basisonderwijs is dat iedere leerling zich later goed en zelfstandig kan redden in dagelijkse situaties met het rekenen dat hij heeft geleerd (functionele gecijferdheid). Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel via een aantal stappen te bereiken, ook wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling op de basisschool niet optimaal verloopt. 
Enkele medewerkers van Brevoordt voeren scholingstrajecten op maat uit. Tevens is er een protocol opgesteld, waarbij kinderen (indien nodig) toegeleid kunnen worden naar een dyscalculieverklaring.