Skip to main content

Stichting Brevoordt

St. Brevoordt, opgezet vanuit een achttal schoolbesturen in Oost Achterhoek, is ingericht met als doelstelling het opzetten van een bovenschoolse, gezamenlijke Onderwijs Expertise Groep.

Deze groep bestaat uit verschillende disciplines.
Een aantal begeleiders (waaronder een ambulant begeleider van het speciaal onderwijs) en een orthopedagoog ondersteunen de aangesloten scholen op leerling-, groeps- en schoolniveau.

Informatie

Telefoon: 0543-512593
Email: info@brevoordt.nl

Voor vragen kunt u ook het contactformulier invullen. Heeft u een klacht? Dan kunt u hier terecht.

Ouders

De ouders zullen medewerkers van St. Brevoordt ontmoeten tijdens Zorgteams of andere besprekingen binnen de basisschool als het gaat om de leerlingen. Bij vragen rond de ondersteuning kun u terecht bij het Regionaal Aanmeld Punt.

Jaarplan

Het centrale plan dat de activiteiten jaarlijks stuurt is het Jaarplan St. Brevoordt.
In de jaarplanning (kalender) van
St. Brevoordt worden ook de belangrijkste evenementen van het s.w.v. Oost Achterhoek meegenomen (w.o. de Z.A.T.T.-data)

Algemeen

De medewerkers binnen de St. Brevoordt zijn goed op de hoogte van de voorgestane lijn vanuit s.w.v. Oost Achterhoek, kennen de procedures in de zorgroute en verwijsroute van het samenwerkingsverband en handelen daar naar.