Skip to main content

Stichting Brevoordt

Sinds 1 oktober 2014 heeft een achttal schoolbesturen in de Oost Achterhoek een centrale dienst, St. Brevoordt, ingericht met als doelstelling het opzetten van een bovenschoolse, gezamenlijke Onderwijs Expertise Groep.

Deze groep bestaat uit verschillende disciplines.
Een aantal begeleiders (waaronder de ambulant begeleiders van het speciaal onderwijs) en orthopedagogen zwerven vanuit een centrale locatie uit over de aangesloten scholen en ondersteunen op leerling-, groeps- en schoolniveau.

Informatie

Telefoon: 0543-512593
Email: info@brevoordt.nl

Voor vragen kunt u ook het contactformulier invullen. Heeft u een klacht? Dan kunt u hier terecht.

Ouders

De ouders zullen medewerkers van St. Brevoordt ontmoeten tijdens Zorgteams of andere besprekingen binnen de basisschool als het gaat om de leerlingen. Bij vragen rond de ondersteuning kun u terecht bij het Regionaal Aanmeld Punt.

Jaarplan

Het centrale plan dat de activiteiten jaarlijks stuurt is het Jaarplan St. Brevoordt. In de jaarplanning (kalender) van de St. Brevoordt worden ook de belangrijkste evenementen van het s.w.v. Oost Achterhoek meegenomen (w.o. de Z.A.T.T.-data)

Algemeen

De medewerkers binnen de St. Brevoordt zijn goed op de hoogte van de voorgestane lijn vanuit s.w.v. Oost Achterhoek, kennen de procedures in de zorgroute en verwijsroute van het samenwerkingsverband en handelen daarnaar.