Skip to main content

Stuurgroep

Binnen de stichting functioneert een stuurgroep.
Deze stuurgroep bestaat uit 7 vertegenwoordigers en één directeur uit elk participerend bestuur.
Deze stuurgroep:

  • is een denktank op het ontwikkelen van nieuw beleid
  • functioneert als vertegenwoordiging van het veld
  • koppelt desgevraagd voorstellen terug naar haar achterban
  • kan gevraagd worden om te ondersteunen in de uitvoering van besluiten naar haar achterban

De namen van de stuurgroepleden zijn in deze map opgenomen.

De stuurgroep vergadert 2 keer per jaar tussen 12.15 en 13.45 uur.

Stuurgroepleden

SOPOW:
J. Folkers

SKBG:
N. te Koppel

Stichting Interconfessionele Samenwerkingsschool Meddo:
I. Olthof

Stichting voor Vrije Scholen Athena
M. König

SKPCPO Delta
M.J. Koster

Stichting Interconfessioneel Basis Onderwijs Bedevoort
A. Kempink

Stichting De Korenburg
S. Teerink

Stichting Brevoordt
S. Teerink (voorzitter)
B. de Vos
B. Geurkink (secretariaat)