Skip to main content

Stuurgroep

Binnen de stichting functioneert een stuurgroep.
Deze stuurgroep bestaat uit 7 vertegenwoordigers en één directeur uit elk participerend bestuur.
Deze stuurgroep:

  • is een denktank op het ontwikkelen van nieuw beleid
  • functioneert als vertegenwoordiging van het veld
  • koppelt desgevraagd voorstellen terug naar haar achterban
  • kan gevraagd worden om te ondersteunen in de uitvoering van besluiten naar haar achterban

De namen van de stuurgroepleden zijn in deze map opgenomen.

De stuurgroep vergadert 6 keer per jaar op een dinsdagmiddag tussen 12.45 en 14.15 uur.

Stuurgroepleden

SOPOW:
J. Wilterdink

SKBG:
N. te Koppel

Stichting Interconfessionele Samenwerkingsschool Meddo:
M. Stevens

Stichting voor Vrije Scholen Athena
J. Rebel

SKPCPO Delta
M.J. Koster

Stichting Interconfessioneel Basis Onderwijs Bedevoort
A. Veerbeek

Stichting De Korenburg
S. Teerink

Stichting Brevoordt
S. Teerink (voorzitter)
B. de Vos
B. Geurkink (secretariaat)