Skip to main content

Organisatie

Brevoordt is een stichting en heeft de status van Centrale Dienst, conform artikel 86 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). 
De stichting kent een Algemeen Bestuur, waarbinnen een Toezichthoudend Bestuur en een Directeur Bestuurder, die zorg draagt voor alle beleidsvoorbereidende, uitvoerende werkzaamheden en bestuursvertegenwoordigende activiteiten naar buiten.

Het toezichthoudend deel van het Algemeen Bestuur bestaat uit één bestuurlijk vertegenwoordiger per aangesloten schoolbestuur. 

De stichtingsdoelen en -opzet zijn geborgd in de statuten, die het laatst zijn vastgesteld op 7 juli 2015.
De onderliggende bestuursfilosofie is Policy Governance.
Het toezichthoudend bestuur heeft in haar Toezichtskader het mandaat voor de directeur bestuurder geformuleerd. 
In de map Organistatie-Bestuur zijn zowel de Statuten als het Toezichtskader opgenomen. 

Organigram

Management

Directeur-bestuurder: Susan Teerink
Adjunct-directeur: Boukje de Vos

bezoekadres:
St. Brevoordt    
Morsestraat 21a
7101 JA Winterswijk
Telefoon: 0543-512593
Email: info@brevoordt.nl
Email: bdevos@brevoordt.nl
postadres:
St. Brevoordt 
Postbus 391
7100 AJ Winterswijk

Financiën