Skip to main content

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft…

De medewerkers van de St. Brevoordt zijn actief in hun rol als ondersteuner op de scholen binnen de stichting. Daarbij spelen vele contactmomenten met onderwijscollega’s, ouders en andere medewerkers binnen het onderwijs of participerende instellingen een rol. Binnen deze contacten bestaat altijd het risico van slecht communiceren of misstappen, waarover kritiek kan komen of waarover een klacht ingediend kan worden.
Wij vatten kritiek op als een advies. Wanneer er sprake is van een klacht, vinden wij dat we die moeten beantwoorden met een helder antwoord, zo mogelijk met een goede oplossing. 

Meestal is de medewerker van St. Brevoordt zelf in staat om een klacht goed te beantwoorden of op te lossen. Het is echter mogelijk dat een klacht een meer structureel karakter heeft of een ernstige gebeurtenis betreft. In dat geval vinden wij het juist dat de klacht op schrift gesteld wordt. We zijn van mening dat klachten die ernstig van aard zijn of te vaak voorkomen, zorgvuldig en open afgehandeld moeten worden. 

Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid tot het indienen van een klacht, dan kunt u deze inbrengen bij de directeur van de stichting, mevr. S. Teerink. U kunt haar bereiken via de email steerink@brevoordt.nl of via het postadres, postbus 391   7101AJ  in Winterswijk. 
Desgewenst kan de klacht ook gestuurd worden aan de voorzitter van het bestuur, mevr. M. Stevens. Haar postadres is: Beuksveld 6, 7104BD Winterswijk-Meddo.