Skip to main content

Visie ontwikkeling

Aanvankelijk lag de focus op het ontwikkelen van een goed didactisch onderwijsaanbod voor de hoogbegaafde leerlingen.

Dit heeft tot nu toe geresulteerd in kwalitatief goed en uitdagend onderwijs Er wordt top down instructie gegeven en het analytisch, creatief en praktisch denkvermogen van de kinderen wordt gestimuleerd . Er worden hoge eisen gesteld, het werk wordt kritisch beoordeeld , de kinderen leren allerlei vormen van  samenwerken, out of the box te denken ,onder tijdsdruk werken en worden voortdurend  uitgedaagd grenzen te verleggen en het beste uit zichzelf te halen.

Hierbij  coachen we de kinderen op weg naar een goede leer- en werkhouding, oefenen, doorzetten, plannen en organiseren van het werk.

Voor groep 8 leerlingen en brugklassers is er een specifiek leren leren traject ontwikkeld, waarbij het doel is om voor deze kinderen de overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs soepeler te laten verlopen en de kansen op succes te vergroten.

Onze wijze van werken is daarnaast beïnvloed en verrijkt door het gedachtegoed van Tessa Kieboom. Zij geeft inzicht in de zeer specifieke sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden. Deze wordt gekenmerkt  door perfectionisme, groot rechtvaardigheidsgevoel, hoge ethische normen, kritisch ingesteld zijn, hooggevoeligheid en een grote hang naar autonomie. Deze kenmerken hebben grote gevolgen voor het zelfbeeld van het kind en voor zijn interactie met de wereld. Het kind kan worden belemmerd door zijn perfectionisme, kan kampen met  emotionele problemen door gevoelens van  onrechtvaardigheden in de wereld en kan  botsen met   zijn omgeving door zijn kritisch ingesteld zijn.  Deze wijze van  “zijn “  kenmerkt de hoogbegaafde en heeft veel  invloed op het succes op school (leren)  en in het leven Een goede coaching uitgaande van deze specifieke kenmerken zien wij als de essentie van effectieve begeleiding aan hoogbegaafden.

Voor leerlingen vanaf groep 7 is er daarom een psycho-educatie traject ontwikkeld, waarbinnen bovenstaande zaken in groepsverband preventief aandacht krijgen onder begeleiding van een psycholoog.