Skip to main content

HGW

Handelingsgericht werken (HGW)

Sinds het schooljaar 2007-2008 zijn alle scholen, aangesloten bij St. Brevoordt, bekend met het handelingsgericht werken en is de 1-zorgroute geïmplementeerd. Handelingsgericht werken is een denk- en werkwijze die leraren helpt een beredeneerd onderwijsaanbod voor alle leerlingen samen te stellen en daarin de zorg voor leerlingen te integreren. De handelingsgerichte principes – onderwijsbehoeften van leerlingen centraal stellen, denken in mogelijkheden van een kind, samenwerken, doelgericht, systematisch en planmatig werken, spreken veel onderwijsprofessionals aan. Ze zijn op veel scholen onderdeel geworden van de visie. 
De rol van St. Brevoordt zit in het participeren in de 1-zorgroute (interne Zorgteams van de scholen), verzorgen van scholingstrajecten en het aansluiten bij vragen die er leven rondom leerlingenzorg.