Skip to main content

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Sinds eind januari 2015 is binnen het nieuw ingerichte personeelsbeleid van de st. Brevoordt de medezeggenschap ingericht. Er zijn op maat voor st. Brevoordt een Statuut en Medezeggenschapsreglement van de MR opgesteld.
In de MR hebben 3 leden van het team zitting, bij voorkeur uit verschillende geledingen.

M.i.v. juni 2018 hebben de volgende teamleden zitting:
Karin Elburg (voorzitter)
Corine Reesink (secretaris)
Lyanne Belterman (adviserend lid)

Contactgegevens
Regionaal Aanmeldpunt (RAP)
0543-512593
rap@brevoordt.nl

Documenten