Skip to main content

Meer- en Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdenbeleid

St. Brevoordt  voert, sedert 2009,  actief beleid inzake hoogbegaafdheid. Een van medewerkers van Brevoordt  wordt gefaciliteerd om dit beleid vorm te geven. Zij is specialist hoogbegaafdheid  en ondersteunt scholen, ouders,  leerkrachten en kinderen bij hoogbegaafdheids problematiek.

Voor het primair en voortgezet onderwijs  maar ook voor  voorschoolse instellingen en zorginstellingen  is er een zeer divers scholingsaanbod. Naast het standaard aanbod kan voor elke school of instelling een traject op maat gemaakt worden. 

St. Brevoordt bekostigt twee bovenschoolse plusklassen in Winterswijk en Groenlo. Deze plusklassen zijn in de regel voor leerlingen uit de groepen 3 t/m7.

Voor leerlingen van de bovenbouw in het PO en voor brugklassers in het VO zijn groepstrajecten ontwikkeld waarin kinderen wordt geleerd om te gaan met hun hoogbegaafdheid.

In onderstaande folder is dit aanbod nog verder uitgewerkt en zijn de contactgegevens opgenomen:

De documenten m.b.t. de aanvraag voor de verschillende aspecten vindt u hier.