Skip to main content

Systeemdenken

Er is steeds meer behoefte aan een ander soort leren: een vorm van leren, waarbij kinderen niet langer worden voorbereid op een maatschappij die niet meer bestaat, maar op het functioneren in de samenleving van de 21e eeuw. 
Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en te begrijpen in dynamische systemen. Door deze manier van denken zien we ook het totaalbeeld, niet slechts de details. Ook hebben we oog voor de wijze waarop onderdelen elkaar beïnvloeden en in de loop der tijd op elkaar reageren. 
Systeemdenken kan onder meer het volgende voor ons betekenen: 

  • de wereld om ons heen leren we zien als één geheel i.p.v. als een optelsom van allemaal losse delen 
  • ook zien we hoe onderdelen van een systeem samenwerken en elkaar beïnvloeden 
  • we hebben oog voor onze eigen rol binnen een systeem en voor het feit dat ons gedrag bepaald wordt door hoe we tegen het systeem aankijken 
  • we leren begrijpen dat onze wereld en ons leven voortdurend verandert: dat onze wereld dynamisch is en niet statisch 
  • we worden ons meer bewust van onze mentale modellen, onze manier van kijken naar de wereld om ons heen 
  • het helpt om beslissingen te nemen die een probleem werkelijk oplossen. 
  • Veel directeuren en intern begeleiders hebben reeds cursussen gevolgd via Natuurlijk Leren. Stichting Brevoordt is i.s.m. Natuurlijk Leren gestart met een pilot rond systeemdenken voor leerkrachten; “Met een vollere gereedschapskist de klas in…