Skip to main content

Kind en (v)echtscheiding

Ruim 35% van de kinderen in Nederland krijgt te maken met echtscheiding, waarvan 30% problematisch verloopt en 20% uitmondt in een vechtscheiding.
Scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met deze veranderende thuissituaties en alle daarbij horende vragen en dilemma’s:

  • aan wie sturen we informatie?
  • hebben we altijd de handtekening van beide ouders nodig?
  • welke hulp is er mogelijk voor het kind?

Twee medewerkers van Brevoordt kunnen in één bijeenkomst een team/mensen bijpraten over alle zaken m.b.t. de rechten en plichten van ouders en school en wat je verder als school zou kunnen doen in deze situaties.