Skip to main content

Bestuur

Bestuursleden

Het Algemeen Bestuur van St. Brevoordt komt 4 tot 5 keer per schooljaar bijeen.
Het toezichthoudend deel van het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 gemandateerde vertegenwoordigers. De namen zijn in deze map opgenomen.

Bestuursleden St. Brevoordt

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord-Oost Achterhoek (OPONOA)
H.J. Soepenberg (a.i.)
Stichting De Korenburg 
C. Frenken
Stichting Interconfessioneel Onderwijs Bredevoort 
A.C. Veerbeek
Stichting Interconfessionele Samenwerkingsschool te Meddo 
M. Stevens 
Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG)
P.Appel 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk 
(SOPOW)
P. Boogerd
Stichting Vrije Scholen Athena 
J. Rebel
St. voor Katholiek en Protestants-Christelijk Primair Onderwijs (SKPCPO)
A. M. Woltjer
Stichting Brevoordt 
S.W. Teerink

Statuten van Stichting Brevoordt

Toezichtkader