Skip to main content

Het jonge kind: OVM

Ontwikkeling Volg Model

Het OVM is een verfijnd digitaal observatiesysteem waarin aspecten van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de vorm van ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt. Op basis van de ontwikkelingslijnen kunnen er tussendoelen gepland worden. Er zijn handelingswijzers voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. 
Het OVM is zowel een leerlingvolgsysteem als een digitaal planningsinstrument , waarmee de ontwikkeling,  het leerproces en het onderwijsaanbod van kinderen en jongeren bijhouden en de planning afgestemd kan worden. Het is dus een signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument in één. Een groot voordeel is dat OVM een doorgaande lijn biedt voor de begeleiding van baby tot puber. 
Een medewerker van Brevoordt is gecertificeerd om scholing en begeleiding rond het OVM te verzorgen op scholen en voorschoolse instellingen.